Giá từ: Đang cập nhật
Vị trí: Hà Trì - Hà Đông - Hà Nội
Diện tích: Đang cập nhật
Hỏi mua căn hộ: 096 435 4422
Cập nhật: 21-04-2017

Thông tin dự án đang được cập nhật!