Đếm ngược thời gian bàn giao căn hộ:

0
0
Năm
0
9
Tháng
1
1
Ngày

Tiến độ phá dỡ, giải phóng mặt bằng dự án THT Đại Mỗ 22/05/2017

Ảnh tiến độ phá dỡ, giải phóng mặt bằng dự án THT Đại Mỗ ngày 22/05/2017. 

 

Đường vào dự án THT Đại Mỗ (Ngõ 1)

Cổng dự án

Tôn phần mái và cửa đang được công nhân tháo dỡ